Forskargrupp

Christer Nilsson – Professor

BioPic_CN_2

Christer växte upp i en liten stad norr om Umeå i norra Sverige. Han fick sin B.Sc. vid Uppsala universitet och doktorerade i botanik vid Umeå universitet. Han är professor i landskapsekologi sedan 1998 och ledare för landskapsekologi gruppen vid institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet. Följ den här länken för att se Christers forskningssida.

 

 

 


 

Lina Polvi Sjöberg – Forskarassistent

BioPic_LPS_2Lina fick sina kandidatexamen i geologi vid College of William and Mary i Virginia, USA och fortsatte för en magisterexamen och doktorsexamen i geologi med fokus på fluvial geomorfologi vid Colorado State University, Colorado, USA. Hon är född i Sverige men har tillbringat större delen av sitt liv i USA innan hon återvände 2011 till Sverige för en postdoktoral tjänst vid Umeå universitet i Christer Nilssons forskningsgrupp för att studera geomorfologisk komplexitet av restaurerade bäckar i norra Sverige. Lina är för tillfället forskarassistent vid institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet. Följ den här länken för att se Linas forskningssida.

 

 


 

Xiaolei Su – Postdoktor

BioPic_XS_2

Xiaolei växte upp i en liten by i Heilongjiang provinsen i nordöstra Kina och studerade biologi vid Haerbin Normal Univeritetet i Haerbin, Kina och växtekologi på Southwest University i Chongqing, Kina. Han är intresserad av effekterna av mänsklig aktivitet på rinnande vatten. Innan han kom till Sverige studerade han effekterna av Three Gorges reservoar på strandvegetationen längs Yangtze River. I mars 2016 flyttade han till Umeå och påbörjade en postdoktoral forskartjänst med fokus på restaureringsekologi. Föll länken för att gå till Xiaoleis projekt.

 

 


 

Lovisa Lind – Postdoktor

Lovisa växte upp i en liten by i Lapplandsfjällen men flyttade till Umeå för studera biologi vid Umeå universitet. Där fick hon också sin masterexamen och doktorsexamen i ekologi. Hon flyttade sedan till USA och Rensselaer Polytechnic Institute i Troy, NY för en postdoktoral forskningstjänst i professor Relyeas forskningsgrupp. Därefter återvände hon till Sverige för ännu en postdoktoral tjänst i professor Hjalmar Laudons grupp på SLU, Umeå för att sedan återvända till Umeå universitet och Christer Nilssons labb. Hennes forskning kretsar kring sötvatten, interaktionen mellan land och vatten, klimatpåverkan och olika typer av mänsklig påverkan.


 

Tidigare medlemmar

Francesca Pilotto – Postdoktor

BioPic_FP_2Francesca är postdoktoral forskare vid Umeå universitet. Hon avslutade sina grundutbildningar vid University of Insubria i Varese (Italien). Hon fick doktorsexamen i vattendragsekologi vid Freie Universität och Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries i Berlin (Tyskland) och vid Queen Mary University i London (Storbritannien). Hennes intresse ligger i sötvattensekologi: hennes nuvarande och tidigare forskning fokuserar på akvatiska makrovertebraters respons till olika hydromorfologiska förhållanden, mänsklig påverkan och invasiva arter. Följ den här länken för att gå till Francescas projekt.

 

 


 

Wiebke Schulz – Doktorand

BioPic_WS_2Wiebke växte upp i Quedlinburg, en liten stad i den östra delen av Tyskland, och studerade biologi (B.Sc.) och naturvård (M.Sc.) i Göttingen och Kiel, Tyskland. Hon är intresserad av akvatiska ekosystem och mänskliga effekter på miljön. Innan hon kom till Sverige studerade hon turbiners inverkan på marina bentiska organismer och arbetade åt ett konsultföretag som genomförde miljökonsekvensbedömningar i norra och baltiska haven.

 

 

 


 

Jelmer van Doorn – Forskningspraktikant

BioPic_JvD_2Jelmer växte upp i Wijchen, en by i Nederländerna och studerar för närvarande biologi (B.Sc.) vid HAS University of Applied Sciences i Nederländerna, med intresse för ekologi. I februari 2016 flyttade han till Umeå för en sex månaders praktik som en del av BioRest-projektet. Följ den här länken för att lära dig mer om Jelmers bidrag till BioRest-projektet. Jelmer var också inblandad i utformningen av BioRest webbplatsen.