BioRest

Effekter på biologisk mångfald på lokal nivå och landskapsnivå efter vattendragsrestaurering.

BioRest-projektet riktar in sig på restaurerade vattendrag som varit kanaliserade för timmerflottning i Vindelälvens avrinningsområde i norra Sverige. Vi har tre huvudsakliga mål:

  • Att bestämma hur och var inom avrinningsområdet det är bäst att restaurera för att få en ökad (dvs. återhämtad) biologisk mångfald som bygger på morfologisk komplexitet, landskapsheterogenitet och organismkällor,
  • Att bestämma vilka faktorer (eller uppsättning av faktorer) som har störst effekt på den biologiska mångfalden i hela samhället (dvs. fisk, makroevertebrater, makrofyter, och strandvegetation): morfologisk komplexitet, restaureringsmetod, tid efter restaurering, eller organismkälla, etc.,
  • Att bestämma hur potentiell komplexitet och organismkällor förändras genom avrinningsområdet och i vilka delar av avrinningsområdet vi kan förvänta oss att få störst (eller lägst) biologisk mångfald.

BioRest-projektet drivs av forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och finansieras av ett anslag från Naturvårdsverket och forskningsrådet Formas.


Frågor, kommentarer, förslag? Kontakta:
Lina Polvi Sjöberg: lina.polvi (at) umu.se
Christer Nilsson: christer.nilsson (at) umu.se

IMGP0107